Lesekroken

Rollag bibliotek abonnerer på lesekroken.no og denne tjenesten er gratis for lånere hos våre bibliotek. Dette er en nettbasert digital tjeneste for barn (og voksne flyktninger), og kan brukes av bibliotek, skoler, barnehager, mottak, private og PPT-tjenesten i landet....

Oppgradering av Veggli bibliotek

Nå starter kommunen en prosess med å utvikle biblioteket i Veggli til en flerbruksarena. Vi ønsker å samle en arbeidsgruppe som har et framtidsrettet syn, kan se muligheter og kan kan komme med positive innspill og ønsker til hvordan vi kan oppgradere, pusse opp,...

Forfatterbesøk av Øystein Morten

Velkommen til en kveld med vår lokale forfatter Øystein Morten. Øystein vil fortelle om sin siste bok, Eirik Raude. I kantina på Rollag kommunehus. Torsdag 26. januar 2023. Kl. 19.00-21.00 Enkel servering. Inngang kr. 50,- I samarbeid med Bygdetunets venner og Rollag...

Sperring av lånekort

Vi opplever en del misbruk av lånekort på biblioteket i Veggli. Det har også vært noen uheldige hendelser på biblioteket, som noe enkelt skadeverk og forsøpling. Og på bakgrunn av dette og reglene for bruk av lånekort vil vi nå sperre de kortene vi ser ikke overholder...
Translate »