I forbindelse med en mindre omstrukturering av bibliotekene, har vi utarbeidet en spørreundersøkelse. Vi setter stor pris på innspill!

Hvis du vil være med på å videreutvikle våre bibliotektjenester, -tilbud og -aktiviteter, har du mulighet til å komme med innspill gjennom vårt spørreskjema.

Spørreskjemaet er anonymt, og vil kun bli brukt internt til kartlegging. Skjemaet er aktivt til og med 30.09.2020.

Har du andre innspill eller spørsmål, kan du sende en e-post til postmottak@rollag.kommune.no

Translate »