Det er nå montert bevegelsessensor for lyset på biblioteket i Rollag. Lyset slås automatisk på ved bevegelse, og står på i 1 time. Ved registrert bevegelse vil denne tiden starte på nytt.

Translate »