Rollag bibliotek abonnerer på lesekroken.no og denne tjenesten er gratis for lånere hos våre bibliotek.
Dette er en nettbasert digital tjeneste for barn (og voksne flyktninger), og kan brukes av bibliotek, skoler, barnehager, mottak, private og PPT-tjenesten i landet.
Her finner man barnesanger, to-språklige bøker, spill, 120 eventyr på 22 språk, puslespill, ordlotto m.m.

Publikumspassord: Rollag
https://lesekroken.no/

Translate »