NLB – Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek

NLB – Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek

Gratis utlån av lydbøker og punktbøker. Alle har rett til å lese!
Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB) er et statlig bibliotek under Kultur- og likestillingsdepartementet. Tilbudet er gratis og landsdekkende.
NLB skal bidra til at mennesker med funksjonsnedsettelser som gjør det vanskelig å lese visuell tekst og vanlige bøker, kan delta i samfunnet på linje med andre.
NLB produserer og låner ut lydbøker, e-bøker og bøker i punktskrift. Vi har bøker for både barn og voksne. Tilbudet omfatter også studielitteratur for studenter ved universitet, høgskole og fagskole. NLB samarbeider nasjonalt og internasjonalt med andre produsenter av tilrettelagt litteratur.
Alle som har vansker med å lese trykt tekst og vanlige bøker på grunn av funksjonsnedsettelse eller sykdom, kan melde seg inn i NLB. Les mer her om hvordan du kan bli låner.

Translate »