Låneregler

Låneregler

Hvem kan låne?
Alle som bor i landet kan få lånekort. Barn under 15 år må ha foresattes underskrift.
Å låne på biblioteket er gratis, men lånerne er ansvarlige for det de låner. Overtredelse av lånereglene kan medføre tap av låneretten.

Lånekort
Alle lånere får lånekort. Biblioteket kan kreve legitimasjon ved utskriving av nye lånekort for voksne. For barn må skjema med foresattes underskrift fylles ut. Lånekortet er personlig. Det er låners ansvar å melde om endring i navn, adresse eller telefon/mobilnr. Du er ansvarlig hvis du lar andre låne på ditt kort.

Hvor mye kan jeg låne?
Det er i utgangspunktet ingen grense på hvor mye du kan låne, så lenge utlånet blir levert innen fristen. Men biblioteket kan gjøre unntak på dette, da spesielt på lydbøker og filmer.

Lånefrist
Det er 28 dagers lånefrist på alt i biblioteket, bortsett fra fjernlån: her er det eierbibliotekets frister som gjelder og fornying av utlånstid avhenger av eierbiblioteket.

– Fornying av utlånt materiale kan gjøres så lenge det ikke er reservert av andre.

– Overholdes ikke lånetiden, blir det sendt inntil to påminnelser på e-post/post. Blir lånt materiale tapt, skadet eller ikke levert, skal det erstattes etter bibliotekets regler. Faktura med erstatningskrav pluss administrasjonsgebyr på kr. 50,- blir sendt låner. Kravene forfølges (inkasso). Erstatningsbeløpet blir ikke refundert dersom det erstattede materialet kommer til rette.

Generelt
– Ved utlån av film følger biblioteket filmens anbefalte aldersgrense.

– Skulle det oppstå skader på avspillingsutstyr, er ikke biblioteket ansvarlig på dette.

– Lånt materiale kan leveres i kassen utenfor biblioteket dersom biblioteket er stengt.

– Tap og skader erstattes tilsvarende prisen det koster å få tak i ny materiale.

– Biblioteket kan nekte deg å låne mer om du har forfalte utlån som skulle vært levert.

Reservering
Du kan få reservert bøker og annet materiale hvis det er utlånt. Biblioteket gir beskjed pr telefon, sms eller e-post, når det som er reservert har kommet inn.

Fjernlån
Materiale som ikke finnes i bibliotekets samling, kan i hovedreglen skaffes fra andre bibliotek. Enkelte materiell kan være vanskelig å få fjernlånt, f.eks filmer. Lånetiden kan variere fra vanlig lånetid.

Særskilt om meråpent bibliotek

Under ser dere et utdrag av reglene og forpliktelsene for Meråpent lånekort og bruk av biblioteket;

KONTRAKT FOR BRUK AV MERÅPENT BIBLIOTEK

Denne kontrakten gir deg som er over 15 år tilgang til biblioteket hver dag hele året fra kl. 07:00-23:00. Institusjoner kan også bruke meråpent bibliotek.

Biblioteket er et offentlig rom og felles eiendom som skal være til glede og nytte for alle. Ved bruk av meråpnet/nasjonalt lånekort er det noen enkle regler du forplikter deg til å overholde;

  • Vis hensyn til andre. Respekter hvis det er et arrangement.
  • Du kan ikke slippe inn andre sammen med deg, unntatt barn du er ansvarlig for.
  • Rydde etter deg.
  • Holde ro og orden.
  • Overholde de til enhver tid gjeldende låneregler.
  • Er kjent med personvernerklæringen til biblioteket, og godtar bibliotekets registrering av nødvendig personopplysninger.

Alle over 15 år må ha et eget, oppgradert bibliotekkort/nasjonalt lånekort. Når du låser deg inn, er det kun du, og ingen andre, som kan gå inn. Kontrakten og bibliotekkortet er personlig, og det er kun du som kan bruke kortet som adgangskort. Unntaket er ledsagere, eller foreldre og foresatte som kan ta med seg barn under 15 år. For barnas trygghet skal de ikke etterlates alene i meråpen tid.
Brudd på vilkårene kan resultere i inndragelse av retten til å bruke meråpent bibliotek.

Det er videoovervåkning i biblioteklokalene og opptak oppbevares trygt og slettes etter gjeldende lov og forskrifter. Overvåkningen er av hensyn til din sikkerhet og som beskyttelse for bibliotekets inventar og utstyr. Hærverk og tyveri vil bli politianmeldt! Opphold på meråpnet bibliotek skjer på eget ansvar.

 

Translate »