Låneregler

Låneregler

Hvem kan låne?
Alle som bor i landet kan få lånekort. Barn under 15 år må ha foresattes underskrift.
Å låne på biblioteket er gratis, men lånerne er ansvarlige for det de låner. Overtredelse av lånereglene kan medføre tap av låneretten.

Lånekort
Alle lånere får lånekort. Biblioteket kan kreve legitimasjon ved utskriving av nye lånekort for voksne. For barn må skjema med foresattes underskrift fylles ut. Lånekortet er personlig. Det er låners ansvar å melde om endring i navn, adresse eller telefon/mobilnr. Du er ansvarlig hvis du lar andre låne på ditt kort.

Hvor mye kan jeg låne?
Det er i utgangspunktet ingen grense på hvor mye du kan låne, så lenge utlånet blir levert innen fristen. Men biblioteket kan gjøre unntak på dette, da spesielt på lydbøker og filmer.

Lånefrist
Det er 28 dagers lånefrist på alt i biblioteket, bortsett fra fjernlån: her er det eierbibliotekets frister som gjelder og fornying av utlånstid avhenger av eierbiblioteket.

– Fornying av utlånt materiale kan gjøres så lenge det ikke er reservert av andre.

– Overholdes ikke lånetiden, blir det sendt inntil to påminnelser på e-post/post. Blir lånt materiale tapt, skadet eller ikke levert, skal det erstattes etter bibliotekets regler. Faktura med erstatningskrav pluss administrasjonsgebyr på kr. 50,- blir sendt låner. Kravene forfølges (inkasso). Erstatningsbeløpet blir ikke refundert dersom det erstattede materialet kommer til rette.

Generelt
– Ved utlån av film følger biblioteket filmens anbefalte aldersgrense.

– Skulle det oppstå skader på avspillingsutstyr, er ikke biblioteket ansvarlig på dette.

– Lånt materiale kan leveres i kassen utenfor biblioteket dersom biblioteket er stengt.

– Tap og skader erstattes tilsvarende prisen det koster å få tak i ny materiale.

– Biblioteket kan nekte deg å låne mer om du har forfalte utlån som skulle vært levert.

Reservering
Du kan få reservert bøker og annet materiale hvis det er utlånt. Biblioteket gir beskjed pr telefon, sms eller e-post, når det som er reservert har kommet inn.

Fjernlån
Materiale som ikke finnes i bibliotekets samling, kan i hovedreglen skaffes fra andre bibliotek. Enkelte materiell kan være vanskelig å få fjernlånt, f.eks filmer. Lånetiden kan variere fra vanlig lånetid.

Særskilt om meråpent bibliotek
Oppgradert bibliotekkort gir personer over 15 år tilgang til biblioteket fra kl. 7 om morgenen til kl. 23 om kvelden hver eneste dag hele året. Institusjoner kan også bruke meråpent bibliotek. Låneren skal signere kontrakt for å få oppgradert bíbliotekkortet til adgangskort for meråpent bibliotek.

For å oppgradere bíbliotekkortet til adgangskort for meråpent bibliotek må låneren forplikte seg til følgende:

  • Vise hensyn til andre.
  • Du kan ikke slippe inn andre sammen med deg, unntatt barn du er ansvarlig for.
  • Rydde opp etter deg.
  • Holde ro og orden.
  • Overholde de til enhver tid gjeldende låneregler.

Man er ansvarlig for bíbliotekkortet og hvordan det blir brukt. Oppgradert bibliotekkort er personlig og misbruk kan resultere i inndragelse av retten til å bruke meråpent bibliotek.

Det er videoovervåking i biblioteklokalet og opptak oppbevares trygt og slettes etter gjeldende lov og forskrifter. Overvåkingen er av hensyn til din sikkerhet og som beskyttelse for bibliotekets inventar og utstyr. Hærverk og tyveri vil bli politianmeldt. Opphold på meråpent bibliotek skjer på eget ansvar.

Translate »