Vi er nå i en testfase av den nye selvbetjentløsningen vår i Veggli. Om alt fungerer som det skal, åpner vi dette for publikum fra april 2019. Dette er et åpent og tillittsbasert tilbud om fri tilgang til lokalet, utenom de vanlige åpningtidene med bemanning. Våre lånere kan benytte biblioteket fra klokka 7-23, hver dag hele året; hverdager, helger og helligdager. For å få tilgang til meråpent bibliotek med lånekortet ditt, må du inngå en avtale om bruk med oss. Kom innom skranken, så hjelper vi deg. Husk å ta med id.

For å kunne benytte deg av meråpent bibliotek, må du:

  • Være over 15 år
  • Ha nasjonalt lånekort med pinkode (dette kan du få hos oss)
  • Ha underskrevet avtale med biblioteket

Bibliotekslokalet er videoovervåket.

Dersom du misligholder reglementet knyttet til meråpent bibliotek, kan biblioteket fjerne din adgangstillatelse.

Translate »